Методична робота в навчальному закладі здійснюється згідно з Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», Положенням про методичну роботу. Створений єдиний план методичної роботи ліцею, в якому відображені основні напрямки діяльності педагогічного колективу, а саме:

  •  удосконалення змісту, форм і методів навчання і виховання учнів;                    
  •   інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем освіти,  педагогіки,  психології.                                                                             
  • створення комплекснометодичного забезпечення предметів і професій;
  •  організаційнометодична допомога педагогічним працівникам у розвитку педагогічної творчості, експериментально-дослідницькій роботі, вивченні та узагальненні передового педагогічного досвіду, тощо.

Система методичної роботи в ліцеї спрямована на надання реальної, дієвої допомоги педагогічним кадрам у розвитку їх професійної компетенції, комп’ютерної грамотності, а також активізація творчого потенціалу кожного викладача, майстра виробничого навчання через запровадження інформаційних технологій навчання.    В контексті реформування освіти, постійного зростання обсягу інформації, постала необхідність оптимізації навчальної діяльності учнів ПТНЗ шляхом впровадження інноваційних комп’ютерних технологій, збільшення часу на творчу діяльність. Впровадження  ІКТ у практику дає змогу поєднати інноваційні дидактичні функції комп’ютера з можливостями традиційних засобів навчання, збагатити і наповнити навчальний процес новими формами роботи, створювати інноваційні методики викладання, а також сприяти більш ефективному засвоєнню знань та їх реалізації в практичній діяльності. Педагогічні працівники працюють над розробкою і впровадженням у навчальний процес засобів інформаційного забезпечення. Серед педагогів найбільш активними у застосуванні цих засобів навчання є Кащенко Н.В. (предмет «Технологія приготування їжі»), Сердюк О.С. («Інформаційні технології»), Демарецька Т.І. ("Фізика та астрономія"), Карлиханова О.В. («Англійська мова») та інші.

     Робота педагогічної ради проводиться відповідно до плану, який затверджений на засіданні педагогічної ради. Педагогічна рада визначає основні напрямки, завдання та форми роботи педагогічного колективу та приймає рішення з основних принципових питань діяльності навчального закладу. З питань, які обговорюються, виносяться рішення з визначенням термінів і виконавців, а також осіб, що здійснюють контроль за їх виконанням. Засідання педагогічних рад проводяться один раз на два місяці.  У складі системи методичного забезпечення  навчально-вихов​ного процесу   діяли ​:

  • 5 методичних  комісій:

–​ педагогічних працівників професії «Кухар» (голова комісії Кащенко Н.В., викладач);

–​ педагогічних працівників професій технічного профілю (голова комісії Демко Н.В., викладач);

–​ педагогічних працівників  суспільно-гуманітарних дисциплін (голова комісії Данілова Л.А., викладач);

–​ педагогічних працівників природничо-математичних дисциплін (голова комісії Демарецька Т.І., викладач);

–​ класних керівників та кураторів груп (голова комісії  Карлиханова О.В., викладач).

  • Школа педагога-початківця (голова школи Дуб О.В., методист, викладач);
  • Інструктивно-методичні наради;
  • Педагогічна рада;

     За участі директора, заступника директора з навчально-виробничої роботи, методиста, старшого майстра в ліцеї проводяться інструктивно-методичні наради для вирішення окремих поточних питань, доведення конкретних навчально-виробничих та навчально-виховних завдань педагогічним працівникам. Педагогічні працівники ліцею постійно беруть участь в організації та проведенні обласних семінарів-практикумів та шкіл передового досвіду. Адміністрація навчального закладу в особі директора, заступника директора з навчально-виробничої роботи, заступника директора з навчально-виховної роботи, старшого майстра та методиста, постійно здійснює контроль за виконанням навчально-виховного процесу. Складено графік відвідування уроків адміністрацією ліцею. Всі звіти про відвідування уроків є в наявності та заслуховуються на засіданнях методичних комісій. Щорічно педагогічні працівники  проходять атестацію на встановлення певної кваліфікаційної категорії.