Навчально-виробнича діяльність

Протягом  навчального року зусилля педагогічного колективу були направлені  на пошук інноваційних шляхів підвищення результативності навчально-виробничої, виховної, науково-методичної, фінансової і господарської діяльності ліцею.

Виконання державного замовлення

Основним показником успішної діяльності ліцею є організація та якісне проведення моніторингу випуску учнів загальноосвітніх шкіл з метою обгрунтованого планування державного замовлення на наступний рік. План державного замовлення на підготовку робітничих кадрів у поточному році склав 140 осіб і був виконаний на 97,2%.

Формування контингенту учнів

Загальний контингент учнів та слухачів .становить - 347 осіб:

 • за державним замовленням – 303 учня
 • за договорами з юридичними та фізичними особами - 31 слухач
 • незайнятого населення - 13 слухачів

Підвищення кваліфікації за навчальними програмами «Охорона праці на автомобільному транспорті» та «Безпечна організація праці працівників сільського господарства» становить 210 осіб.

Розподіл учнів, які навчалися за державним замовленням за професіями:

 • Електрогазозварник; водій автотранспортних засобів (категорії В,С1)     - 54 учні
 • Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, водій автотранспортних засобів (категорії В,С1) - 68 учнів
 • Кухар; кондитер - 101 учень
 • Кухар - 51 учень
 • Монтажник гіпсокартонних конструкцій - 29 учнів.

 

Підготовка слухачів здійснюється за професіями :

 • Електрогазозварник - 21 слухач
 • Водій автотранспортних засобів категорії «В» - 11 слухачів
 • Продавець продовольчих і непродовольчих товарів – 12 слухачів

 

Станом на 30.06.2015р. перехідний контингент учнів ліцею становить 193 учні:

- за державним замовленням -193 учні, із них:

II курсу - 104

III курсу - 66

ІV курсу – 23

Переведено  до ліцею з інших навчальних закладів 5 осіб на ІІІ курс, а саме:

В групу №1 «Кухар;кондитер» - 4 учня, в групу №8 «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування» - 1 учень.

 

Відрахування

За 2014/2015н.р. зі складу учнів відраховано 11 осіб, із них:

- незадовільна успішність – 2 (гр.11- Пилипенко В., Чепіжко Н.)

- переведено до інших навчальних закладів – 3 (гр.4-Ловягін В.,Нечепуренко Д.,                   

                                                                               гр.12 – Ткач Д.)

- зміна місця проживання – 1 (гр.13 – Кондрашова А.)

- не приступили до занять – 1 (гр.5 - Замирайло А.)

- самовільно залишили заняття – 2 (гр.4 – Фісівний О., гр.8 – Козачухно А.)

- у зв’язку з поверненням до школи – 2 (гр.2 – Донець Я., Полянський А.)

 

Випуск та працевлаштування

 

Підготовка кадрів за освітньо-кваліфікаційними рівнями протягом  2014/2015 навчального року проводилась відповідно до вимог державних стандартів, в результаті чого успішно завершили навчання 107 учів, що складає 98,2% випускників, із них 59 учнів отримали атестати за базову середню освіту. 6 учнів будуть навчатися у вищих навчальних закладах, 8 – знаходяться у декретній відпустці.

В 2014/2015 н.р. працевлаштовано 95 учнів, або 87,2% випускників. Складність працевлаштування в тому, що в результаті нестабільної економічної ситуації в країні на сьогоднішній день не завжди є можливість направити випускників на підприємства - замовники робітничих кадрів, договори з якими  укладені 3-4 роки тому назад.

Організація виробничого навчання та виробничої практики

Ядром професійної підготовки є виробниче навчання – основний різновид педагогічної діяльності, у ході якої на основі з’єднання навчання з продуктивною працею, виховання стійкої потреби до праці і розвитку творчої активності в учнів формуються знання, уміння і навички, що забезпечують здатність до здійснення конкретної професійної діяльності визначеного рівня кваліфікації, які диктує сьогодення.

Для здійснення виробничої діяльності в ліцеї використовуються  6 навчально-виробничих майстерень, оснащених універсальним та спеціальним обладнанням, інструментами ,пристроями, приладдям, матеріалами, зразками.

Важливим показником виробничого навчання є якісне виконання плану виробничої діяльності. Виконання плану виробничої діяльності за 2014/2015 навчальний рік складає 42604,23грн, із них:

         виробниче навчання -25978,35 грн.;

         виробнича практика -16625,88 грн.

Загальна кількість соціальних партнерів, які активно співпрацювали з ліцеєм з питань проходження виробничої практики - 31 підприємство міста і району.

Найбільш активними у прийомі учнів ліцею на виробничу практику були:

ПАТ «Пологівський ОЕЗ»;

ТОВ «Дніпрокераміка»;

ПП «Полетехніка –Сервіс»;

ТОВ «Батьківщина»;

ПП Фірма «Стелсі»;

ТОВ «Україна нова» та інші.

За 2014 /2015 н.р. успішно пройшли виробничу практику - 243 учні.