Адміністрацією  ПТНЗ  під  особистим  керівництвом  директора  було здійснено наступні організаційні заходи:

 • проаналізовано виконання державного замовлення та розроблено заходи щодо профорієнтаційної роботи на рік;
 •  своєчасно затверджені робочі навчальні плани на новий навчальний рік;
 • оформлено та придбано бланки документації ПТНЗ (журнали теоретичного та виробничого навчання, журнали роботи гуртків, особові справи, журнали заміни уроків тощо);
 • оформлено пакети документів: акти перевірки готовності корпусу до нового навчального року;  акт випробування і перевірки на надійність установлення та кріплення спортивного інвентарю, обладнання; санітарний паспорт харчоблоку;
 • ознайомлено колектив закладу з правилами внутрішнього розпорядку, режимом роботи ПТНЗ, вимогами щодо ведення ділової документації;
 • складено та затверджено розклад уроків на навчальний рік;
 • здійснено аналіз забезпечення учнів підручниками та закладу методичною літературою, держстандартами, необхідною документацією;
 • укомплектовано навчальний заклад педагогічними кадрами та відповідним персоналом;
 • погоджено та затверджено штатний розклад на навчальний рік;
 • оформлено статистичні звіти на початок навчального року;
 • оформлено відповідні документи для тарифікації педагогічних працівників ПТНЗ;
 • оновлено та скориговано списки та відомості про учнів-сиріт, напівсиріт, дітей із багатодітних сімей та інших пільгових категорій;
 • складено та затверджено графіки чергувань педагогічних працівників;
 • проведено бесіди з учнями щодо правил із техніки безпеки, охорони життєдіяльності учнів під час навчально-виробничого процесу (первинний та вступний інструктажі);
 • складено та затверджено поурочно-тематичні плани предметів із робочих навчальних планів на рік;
 • скориговано план перепідготовки педагогічних працівників на новий навчальний рік;
 • складено та затверджено графік проведення директорських контрольних робіт, здійснено аналіз їх виконання;  
 • сплановано роботу органів учнівського самоврядування;
 • здійснено підготовку будівель до осінньо-зимового сезону та забезпечено збереження тепло-енерго- та водоресурсів;
 • оновлено систему виховної роботи з учнями ПТНЗ;
 • сплановано роботу класних керівників; проаналізовано роботу щодо підвищення якості навчально-виробничого процесу;
 • сплановано організацію літнього відпочинку дітей пільгових категорій;
 • здійснені відповідні заходи щодо забезпечення випускників ПТНЗ першим робочим місцем.

 

    Зміст  навчально-виробничого процесу та термін навчання у навчальному закладі визначаються робочими навчальними планами і програмами, які розроблені спільно з підприємствами-замовниками на основі Типових навчальних планів і програм, а також вимог Державного стандарту професійно-технічної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від   17 серпня 2002р. № 1135.  З  кожної  професії  розроблені  комплекти  навчально-плануючої документації, а саме: робочі навчальні плани, робочі навчальні програми, тематичні плани, поурочно-тематичні плани, переліки навчально-виробничих робіт, плани виробничого навчання на семестр і на місяць, плани уроків, паспорти комплексного методичного забезпечення предметів і професій. Навчання проводиться у 18 кабінетах, 2 лабораторіях та 6 майстернях, які відповідають вимогам кваліфікаційних характеристик та навчальних програм.  На початку  навчального року складається графік навчально-виховного процесу, який містить розклад занять теоретичної і практичної підготовки, графік виробничого навчання у майстернях. З метою контролю за якістю навчання та підготовкою учнів  щосеместру проводяться  контрольні роботи з предметів професійно-теоретичної підготовки, тематичні, поетапні атестації, директорські контрольні роботи. Протягом 2020  року зусилля педагогічного колективу були направлені  на пошук інноваційних шляхів підвищення результативності навчально-виробничої, виховної, науково-методичної, фінансової і господарської діяльності ліцею.

Виконання державного замовлення

Основним показником успішної діяльності ліцею є організація та якісне проведення моніторингу випуску учнів загальноосвітніх шкіл з метою обґрунтованого планування державного замовлення на наступний рік. План державного замовлення на підготовку робітничих кадрів у поточному році склав 110 осіб і був виконаний на 96,5%.

Формування контингенту учнів

Загальний контингент учнів та слухачів у 2020 році становить -307 осіб:

 • за державним замовленням – 307 учнів 

Розподіл учнів, які навчалися за державним замовленням за професіями:

 • Електрогазозварник; водій автотранспортних засобів (категорії В,С1)     - 82 учня

 • Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, водій автотранспортних засобів (категорії В,С1) - 46 учня

 • Кухар; кондитер – 108 учнів 

 • Кухар - 46 учня

 • Електрогазозварник - 25

Станом на 01.01.2021 р. контингент учнів ліцею становить 305 учнів, із них:

I курсу -110            II курсу – 97              ІІІ курсу –72        ІV курсу – 26
 

Випуск та працевлаштування

За результатами ДКА протягом  2020 року успішно завершили навчання 89 учнів :

- група № 1, професія «Кухар» - 20 учнів;

- група № 2 , професія «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування; водій автотранспортних засобів категорії «В», «С1» - 24 учня;

- група № 3,  професія «Електрогазозварник; водій автотранспортних засобів категорії «В», «С1» - 25 учні;

- група № 13, професія «Електрогазозварник» - 20 учнів; 

Документи про освіту отримали 89 учнів:

- атестатів про повну загальну освіту – 47 учнів;

- дипломів кваліфікованого робітника – 86 учнів;

- свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації  - 3 учня.

Дипломи з відзнакою отримали 5 учнів: з   професії «Кухар» - 3 учня, з професії «Електрогазозварник» - 2 учня.

Протягом 2020 року працевлаштовані 86 випускників (96,6%),  продовжили навчання – 3 випускника.

Загальна кількість соціальних партнерів, які активно співпрацювали з ліцеєм з питань проходження виробничої практики - 31 підприємство міста і району. Найбільш активними у прийомі учнів ліцею на виробничу практику були:

ПАТ “Пологівський ОЕЗ”;

ТОВ “Дніпрокераміка”;

ПП ”Полетехніка - Сервіс”;

ТОВ”Батьківщина”

ПП Фірма «Стелсі»

ТОВ «Україна нова»

ТОВ «Елетропривод» м. Запоріжжя

ТОВ «ГДК «Мінерал»          

та інші.