ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ОСВІТЯНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Конституція України, прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради Країни 28.06.1996 р.

Закон України «Про освіту» від 23.05.1991 № 1060-ХІІ 

Постанова КМУ «Про затвердження Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)» від 20 січня 1998 р. N 65

УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

Закон України «Про професійно-технічну освіту» від 10.02.1998 р. № 103/98-ВР 

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення управління професійно-технічною освітою» від 20.11.2012 р. 

Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні» від 20 березня 2008 року N 244/2008 

Постанова «Про затвердження Положення про ступеневупрофесійно-технічну освіту» від 3 червня 1999 р. N 956 

Постанова КМУ «Про внесення змін до Положення про ступеневупрофесійно-технічну освіту » від 26.06.2013 № 456 

ЛІЦЕНЗУВАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

Постанова КМУ«Про ліцензування освітніх послуг» від 29 серпня 2003 р. № 1380 

Постанова КМУ «Про внесення змін до Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг » від 05.04.2014 № 233 

Наказ МОН України Про затвердження форм заяв про проведення ліцензування освітніх послуг від 17.09.2012 № 1022

ДЕРЖАВНІ СТАНДАРТИ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

Постанова КМУ«Про затвердження Державного стандарту професійно-технічної освіти» від 17 серпня 2002 р. N 1135 

Постанова КМУ«Про затвердження Державного переліку професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах» від 11 вересня 2007 р. N 1117 

Наказ МОН України«Про затвердження Методики розроблення державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних робітничих професій» від 15.05.2013 № 511 

Наказ МОН України «Про затвердження державного стандарту професійно-технічної освіти з професії «Кравець»» від 28 жовтня 2013 року N 1504 

АТЕСТАЦІЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Постанова «Про ліцензування, атестацію та акредитацію навчальних закладів» від 12 лютого 1996 р. N 200 

Наказ МОН України «Про затвердження описів бланків документів про атестацію навчальних закладів та Інструкції щодо їх заповнення» від 10.03.2006 N 172 

ПРИЙОМ ДО НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Наказ МОЗ України/МОН України«Про затвердження Інструкції про медичне обстеження дітей і підлітків, які направляються до загальноосвітніх шкіл та професійних училищ соціальної реабілітації для дітей і підлітків, які потребують особливих умов виховання від 05.05.1997 р. № 137/131 

Наказ МОН України «Про затвердження Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України» від 14.05.2013 № 499 

Наказ МОН України Про внесення зміни до Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України 09.04.2014 № 344 

Лист МОН України «Про врахування середнього бала документа про повну загальну середню освіту №1/9-274 від 20.04.10 року 

ПЛАТНІ НАВЧАЛЬНІ ПОСЛУГИ

Постанова «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власност» від 27 серпня 2010 р. № 796 

Постанова КМУ «Про внесення змін до переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власност» від 01.06.2011 № 575 

Наказ МОН України, Мінекономіки (з 2005 р.), Мінфін України, « Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами» від 23.07.2010 № 736/902/758 

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Наказ Держнаглядохоронпраці «Про затвердження Положення про навчання неповнолітніх професіям, пов’язаним з важкими роботами і роботами з шкідливими або небезпечними умовами праці від 30.12.1994 № 130

Наказ Держнаглядохоронпраці «Про внесення змін до Положення про навчання неповнолітніх професіям, пов’язаним з важкими роботами і роботами з шкідливими або небезпечними умовами прац» від 15.12.2003 N 244 

 

Наказ Мінпраці України, МОН України «Про Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту» від 31.12.1998 № 201/469 

Наказ Мінпраці України, МОН України «Про затвердження Положення про організаці. професійного навчання безробітних за модульною системою» від 08.07.1999 № 113/247 469 

Наказ МОН «Про удосконалення методичної роботи в системі професійно-технічної освіти» № 582 від 12.12.2000 року 

Наказ, Мінпраці України, МОН України «Про впровадження відкритого професійно-технічного навчання на основі модульної технології» від 09.04.2002 № 187/243 

Наказ МОН «Про затвердження Типової базисної структури навчальних планів для підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладів» № 947 від 13.10.10 року 

Наказ МОН України «Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах» від 30.05.2006 N 419

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики» від 7 червня 1999 р. N 992 

Постанова КМУ «Про внесення змін до Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики» від 26 червня 2013 р. № 503 

ІННОВАЦІЇ. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ. ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

Закон України «Про інноваційну діяльність» від 04.07.2002 № 40-IV 

Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» від 08.09.2011 № 3715-VI IV 

Закон України « Про пріоритенті напрями розвитку науки і техніки» від 08.09.2011 № 3715-VI 

Закон України «Про соціальний діалог в Україні» від 23.12.2010 № 2862-VI 

Указ Президента Українивід 25 червня 2013 року №344/2013 « Про національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» 

«Про затвердження Національної рамки кваліфікацій» від 23 листопада 2011 р. № 1341

Наказ Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, від 07.11.2000 № 522 

Наказ МОН України «Про внесення змін до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності» від 30.11.2012 № 1352 

Наказ «Про затвердження Положення про дистанційне навчання МОН України» від 25.04.2013 № 466 

Наказ МОН України «Про внесення змін до Положення про дистанційне навчання» від 01.06.2013 № 660 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

ПОСТАНОВА Про забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах від 1 червня 2020 р. № 585 

НАКАЗ Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти 28.12.2019 № 1646

ПОСТАНОВА Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування від 5 квітня 1994 р. N 226

ПОСТАНОВА Про затвердження норм харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку від 22 листопада 2004 р. № 1591

НАКАЗ Про затвердження норм матеріального та нормативів фінансового забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також вихованців шкіл-інтернатів 17.11.2003 N 763

ПОСТАНОВА Про розміри стипендій у державних та комунальних закладах освіти, наукових установах від 28 грудня 2016 р. № 1047

ЗАКОН УКРАЇНИ Про охорону дитинства (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 30, ст.142)

НАКАЗ Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти 25.09.2020 № 2205

ПОСТАНОВА Питання стипендіального забезпечення від 12 липня 2004 р. № 882