Інтерактивні форми навчання 2013
08.11.2013, 19:38
Навчання – це необхідний етап підготовки людини до життя, до корисної діяльності у суспільстві. Один з аспектів такого навчання – створення умов для реалізації кожним учнем власної освітньої траєкторії, зумовленої його навчальними можливостями, запитами і інтересами, задатками і здібностями. Реалізувати це допомагають інтерактивні форми навчання, які можна використовувати на уроках спецдисциплін.        

    Вони допомагають зацікавити учнів, розширити їх світогляд, привити інтерес та повагу до обраної професії, привити уважність, розвинути пам’ять. Звичайно, це вимагає кропіткої попередньої підготовки до уроку, продумування його ходу, відбору ефективних форм і методів проведення у відповідності до учбових програм та перспективно-тематичного планування.

         Це знаходить відображення у розширеному плані-конспекті,  в якому визначаються тип, форма уроку, методи та прийоми, які будуть використані при цьому. Щоб зробити такий план-конспект необхідно додатково залучати нову літературу, дані «Інтернету».

         Головними принципами, яких слід дотримуватися під час використання інтерактивних методів навчання, можна вважати такі, як:

 

         1. Доброзичливість: - бо якщо на уроці не має взаєморозуміння, порядку, то результати у навчанні та вихованні будуть значно нищими.

         2. Наочність – 2-3 рази на урок обов’язково  треба змінювати форми роботи з використанням різних наочних матеріалів, які частіше всього самому або з учнями доводиться виготовляти. Саме така зміна концентрує увагу, покращує засвоєння  матеріалу.

         3. Доступність викладання матеріалу – необхідно вибрати найбільш важливі відомості, що стосуються теми, і викладати їх в залежності від контингенту групи. Наприклад, якщо це група ТУ, де учні більш дорпослі, відповідальніші, трудолюбивіші, які вміють слухати і розуміти, то матеріал по темі можна викладати значно ширше і значно складніше.

         Там, де групи слабкіші, матеріал слід спростити, багато разів повторювати, але все одно пов’язувати з вимогами кваліфікаційної характеристики і давати на належному науковому рівні.

         Певне позитивне значення має також використання опорних конспектів.

         Завдяки можливостям сучасної техніки дуже багато наочності роздаткового матеріалу, інструкцій до лабораторних робіт виготовляється за допомогою сканера, комп’ютера.

         Проведення тематичних диктантів, робота з картками - завданнями, словарна робота, рішення кросвордів сприяє активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках.

         Важливу роль також відіграє використання тестової форми контролю знань учнів.

         Існує багато цінностей у житті, але серед них існує одна, незаперечна для кожної нормальної людини – свобода; свобода вибору. Саме цю особливість психологічного стану учнів слід більше використовувати під час проведення уроків:

¨     при проведенні перевірочних контрольних уроків: подається декілька варіантів завдань різної складності (на вибір);

¨     при видачі тем дипломних робіт зачитуються усі теми навчальної програми і учні самостійно вибирають питання які вони будуть розкривати у своїх дипломних роботах – чи «повітряні мережі», чи «електричні двигуни», чи «заземлюючі пристрої»;

¨     при виконанні макетів, діючих моделей чи інших практичних завдань учням також надається повна свобода в залежності від їх інтересів та можливостей.

Потрібно постійно прагнути, щоб учні підвищували свої знання та уміння, а не були впевненими, що вони все знають. Тому одні і тіж теми, що вивчаються на першому, другому та третьому курсах слід розкривати у нових аспектах та з підвищеною складністю.

 «Учень, який напханий знаннями, а не вміє використовувати їх, нагадує фаршировану рибу, яка нездатна плавати», тому, вивчаючи ту чи іншу тему, учні конструюють, моделюють різні електротехнічні вироби (в межах можливого).

Ще стародавній філософ Конфуцій писав: «Те, що я чую, я забуваю, те, що я бачу, я пам’ятаю, те, що я роблю – я розумію». Тому новий матеріал слід пояснювати 3 – 4 рази у різній формі: лекції, дискусії, самостійної роботи над помилками, написання різних цікавих повідомлень, рефератів до теми, яку вивчають, і звісно ж, виконання різних практичних завдань.

З інтерактивних методів навчання найчастіше  використовуються такі:

1.     Метод «Керована лекція». Готуючи таку лекцію, викладач розділяє навчальний матеріал на логічно завершені частини. Виклад однієї частини не перевищує 5 хвилин. Потім учні самостійно конспектують викладений матеріал, зачитують конспект, перевіряють один одного.

2.     Метод «Лекція з паузами» навчальний матеріал викладач також розділяє на декілька логічно завершених частин. Викладає повний матеріал, учні конспектують і після кожної частини виконують завдання.

-         підкреслюють два основних положення з викладу вчителя;

-         складають таблиці;

-         обмінюються конспектами і перевіряють записи один одного щодо повноти і точності;

-         ставлять питання один одному до матеріалу лекції.

3.     Метод «Лекція з допомогою учнів». На початку вивчення нової теми з допомогою учнів ставляться питання, які бажано розкрити в лекції. А також учні готують свої приклади стосовно нового матеріалу («Які типи розподілюючих пристроїв чи  електричних двигунів ви бачили на робочих місцях, де проходить виробниче навчання на підприємствах?»)

4.     Самостійна робота учнів в невеликих групах (3-6 чоловік). Викладач проводе у такій формі: активізувати освоєння нового матеріалу, удосконалити в учнів навички спілкування, вміння переконливо і точно висловлювати свою думку, вміння слухати і чути одногрупників, вміння сперечатися тактовно, не проявляти агресію на критику.

         Під час закріплення нового матеріалу також використовуються різноманітні форми:

-         учні знаходять помилки в тексті, в схемах, які заздалегідь заплановані вчителем;

-         із слів, які використовувались під час пояснення нового матеріалу, учні складають кросворди і обмінюються один з одним, а потім ці ж кросворди вирішують.

         Кожна праця повинна бути оцінена. Для цього дуже важливо систематично, справедливо, з урахуванням індивідуальних особливостей учнів оцінювати їх знання. Тут на допомогу викладачу можуть прийти учні в якості асистентів, яким чітко пояснюються критерії оцінювання в балах. Асистенти на протязі уроку заповнюють таблиці, з яких підраховується загальний бал для кожного учня.

Всі ці форми і методи можуть бути реалізовані, якщо на уроці панують взаєморозуміння та взаємоповага між викладачем та учнями. Тільки доброзичлива атмосфера сприяє найкращому засвоєнню нового матеріалу, а постійний зворотний зв’язок дозволяє оптимально керувати навчально-виховним процесом на уроці.

Таким чином, ефективне поєднання різноманітних форм і методів роботи на уроці можуть значною мірою пробудити інтерес учнів до навчання, а отже підвищити його ефективність.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                Демко Н.В.,

                                                                     викладач спецдисциплін

                                                                     Пологівського

                                                                     професійного ліцею

Категорія: Мои файлы | Додав: licey-30
Переглядів: 854 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]