Кащенко Н.В.
[ Викачати з сервера (8.22 Mb) ]03.12.2015, 15:20

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ПОЛОГІВСЬКИЙ ПОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ»

м. Пологи, Запорізької області

ПЕДАГОГІЧНЕ ПОРТФОЛІО

Викладач спецдисциплін

по професії «кухар, кондитер»

Кащенко Наталія Володимирівна

2015 р.

ЗМІСТ

 

ВСТУП……………………………………………………………….……….3

1. ВІЗИТКА ВИКЛАДАЧА…………………………………………………5

2. ОПИС ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ…………………………………10

2.1 Опис досвіду роботи…………………………………………………...10

2.2 АНАЛІЗ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ……………………………...15

2.2.1 Моніторинг якості знань по предметам «Технологія приготування їжі», «Технологія борошняних кондитерських виробів» ……………………….15

2.3 РОЗРОБКА ВІДКРИТОГО УРОКУ…………………………………..19

2.3.1 Методична розробка уроку………………………………………….19

2.4 ПОЗАУРОЧНА РОБОТА……………………………………………...39

2.4.1 Загальноліцейний конкурс «НУ-МО, КУХАРІ» …………………..39

2.5 НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА…………………………………59

2.5.1 Доповідь на тему «Впровадження інноваційних технологій в навчальний процес» ……………………………………………………………….59

2.6 ПУБЛІКАЦІЇ……………………………………………………………71

ВИСНОВОК………………………………………………………………...73

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

Методична тема: Впровадження інноваційних технологій в навчальний процес.

Актуальність теми: Для підвищення інтересу учнів, активізації навчального процесу., запобіганню , одноманітності уроків, їх сірості і буденності., тому що інноваційні педагогічні технології в процесі професійної підготовки майбутніх фахівців покращують їх засвоєння навчального матеріалу, зменшують час на вирішення стандартних завдань та допомагають знайти розв’язки нестандартних, зумовлюють позитивне ставлення до навчання і є однією з умов якісної підготовки майбутніх кухарів та кондитерів.

Мета:        Впроваджуючи      інноваційні технології                 підвищити зацікавленість та позитивну мотивацію учнів до навчання, активізувати пізнавальну діяльність, розвивати мислення і творчі здібності учнів, формувати активну життєву позицію в сучасному інформаційному суспільстві,   залучати до роботи всіх та підвищувати зацікавленість  в ній, розвивати уміння працювати разом, формувати вміння висловлювати свою думку і відстоювати її, формувати такі якості, як самостійність, виваженість, розсудливість, прагнення до пізнання навколишнього світу й пошуку шляхів його зміни та вдосконалення, створювати атмосферу саморозвитку та самореалізації.

Завдання: В процесі професійної підготовки майбутніх фахівців покращити їх засвоєння навчального матеріалу, зменшити час на вирішення стандартних завдань, допомогти знайти розв’язки нестандартних, стимулювати творчий потенціал, зумовлювати позитивне ставлення до навчальних дисциплін, підвищувати рівень інформаційної культури та створювати умови для повноцінного розкриття ї х особистостей.

Напрями педагогічної діяльності:

 • використання на уроках проблемного викладу навчального матеріалу;
 • частково-пошукового і дослідницького методу навчання;
 • прививати навики самостійної роботи;
 • роботи з книгами, інструментами;
 • використання комп’ютерних технологій в процесі навчання.

Педагогічне кредо: Не вчи дерево рости, а створи умови для його росту.

Життєве кредо: Все в моїх руках, тому їх не можна опускати.

Ефективні форми роботи: Для підвищення зацікавленості та активності учнів на уроках:

 • проводиться урок-гра, урок-КВК, урок-змагання;
 • вирішуються проблемні ситуації;
 • знаходяться технологічні помилки і способи їх виправлення;
 • наводяться факти, що суперечать уявленням учнів;
 • порівнюються відомості, які зовні не зіставляються;
 • наводяться факти що не можна пояснити знаннями, які є в учнів;
 • застосовується комп’ютерна техніка;
 • запис конспектів у вигляді схем і таблиць;
 • для закріплення теоретичних знань проводяться майстер-класи і лабораторно-практичні роботи;
 • для перевірки знань використовуються графічні й технічні диктанти, кросворди, індивідуальні картки, лото.
 

1. ВІЗИТКА ВИКЛАДАЧА

 

Особисті дані

П. І. П.

Кащенко Наталія Володимирівна

Дата народження

21.07.1963 р.

Поштова скринька

Natalia1963kas@ya.ru

Освіта

Назва вищого навчального закладу

Київський торговельно-економічний інститут

Рік закінчення

1987 р.

Факультет

Технологічний

Отримана спеціальність

Інженер-технолог підприємств громадського харчування

Науковий ступінь, кваліфікаційна категорія

Перша категорія

Професійний шлях

Місце роботи

ДНЗ «Пологівський професійний ліцей»

Посада

Викладач спецдисциплін

Стаж педагогічної роботи

28 років

Стаж роботи на даній посаді

28 років

Підвищення кваліфікації

Назва закладу

КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР

Рік проходження

 18.06 – 06.07.2012 р.

Назва курсів

«Педагогічні працівники ПТНЗ»

Відзнаки

Назва

Почесні грамоти ДНЗ «ППЛ» 2010-2013р.

Атестація

Претендує

Вища категорія

Відповідальний член атестаційної комісії

 

 

2. ОПИС ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ

2.1 ОПИС ДОСВІДУ РОБОТИ

КАЩЕНКО НАТАЛІЇ ВОЛОДИМИРІВНИ

 

 

Кащенко Наталія Володимирівна, 1963 року народження, в 1987 році закінчила Київський торгово-економічний інститут за спеціальністю «інженер-технолог підприємств громадського харчування».

По закінченню інституту була направлена на роботу в Пологівський професійний ліцей  викладачем спецдисциплін  1987 року де  працює і до нині.

За  час роботи в ліцеї зарекомендувала себе як знаючий та кваліфікований спеціаліст, який проводить уроки на високому науково-методичному рівні. Наталія Володимирівна добре володіє методикою, використовує  різноманітні форми і методи організації навчання,що роблять її уроки цікавими .

На своїх уроках викладач на високому науковому рівні ознайомлює учнів із програмованим матеріалом, формує вміння застосовувати  вивчений матеріал на практиці, під час роботи. Для підвищення інтересу учнів,активізації навчального процесу викладач використовує привабливі і швидкозмінні форми подання інформації: використовуються проблемні

ситуації, проведення нестандартних уроків, впроваджуються  інноваційні технології. Тривалий час Наталія Володимирівна працювала над методичною темою « Проблемне  навчання - основа активізації мислення», а тому вміло підбирає проблемні ситуації які органічно пов’язані  з матеріалом уроку, продумуються форми і методи введення учнів в ситуацію, способи обговорення і вирішення проблемних завдань,зміст і форми  підведення підсумків вирішення проблемної ситуації.

У викладача розвинене педагогічне чуття, яке базується на психологічному баченні учня, прогнозуванні його поведінки, володіння новими методами педагогічного дослідження. А тому викладач покращує уроки,змінює їх форму,підвищує цікавість і активність учнів на уроках  шляхом проведення нестандартних уроків: урок-лекція, урок-семінар,  урок – гра,   урок - КВК,  урок - змагання. Вибір форм і методів роботи залежить від навчального матеріалу,від підготовленості учнів.

Викладач не допускає того,щоб учні були спостерігачами або слухачами. Учні працюють разом   з викладачем,тому що перед учнями  постають суперечності:

1. Суперечності між здобутими знаннями і новими фактами,що виявляються в ході розв’язування ситуацій.

2. Суперечність між наявним рівнем знань і необхідності мати вищий рівень знань і вмінь.

3. Суперечність між знаннями донауковими і науковими:

Ось найголовніші  з них:

1. Наведення фактів, що не можна пояснити знаннями, які є в учнів.

Наприклад: овочі з різним забарвленням (морква, картопля, буряк) при смаженні утворюють  шкірочку одного коричневого кольору? Чому?

2. Порівняння відомостей, які зовні не зіставляються. Наприклад:

Чому при варінні узвару з однакової кількості складових і цукру, узвар буде не однаковим за смаком?

3. Знаходження технологічних помилок і способи їх виправлення.

4. Наведення фактів, що суперечать уявленням учнів.

Наприклад: Чи можна виготовляти крупи не з зерна, а з іншої сировини?

Це лише частковий перелік тих засобів, які викладач використовує на уроках.

Викладач вміє емоційно і доступно донести новий матеріал уроку до учнів. До кожного уроку викладач складає план-конспект, в якому вказує  мету уроку, передбачено раціональне використання робочого часу на всіх етапах уроку, визначено його тип, методи і прийоми роботи.

Використовується багатий арсенал обладнання: схеми, таблиці, плакати, муляжі, відео - матеріали.

При підготовці до уроків широко застосовує комп’ютерну техніку, займається постійним пошуком навчального матеріалу в мережі інтернет.

Новий матеріал учні записують в конспект не лише в традиційній формі конспекту, а й у вигляді схем і таблиць.

Контролююча функція навчання - одна з головних, тому викладач багато уваги приділяє контролю знань учнів. Поточний контроль поєднує різні форми перевірки: індивідуальну, фронтальну, письмову, практичну.

Для закріплення і перевірки теоретичних знань на практиці, проводяться лабораторно - практичні роботи і майстер-класи.

Для перевірки знань використовується різноманітний дидактичний матеріал: технічний і графічний диктанти, тестові завдання, індивідуальні картки, заповнення схем, таблиць, кросворди, лото.

Тематичний контроль здійснюється з урахуванням індивідуальних особливостей учнів. Викладач розробила завдання для тематичного оцінювання учнів 3-х ступенів складності - на вибір учня: середній (4-6 балів), достатній (7-9 балів), високий (10-12 балів).

Середній рівень - включає запитання, що розкривають основні положення теми.

Достатній рівень - учні порівнюють різні страви, визначають спільне і відмінне в рецептурі, технології приготування.

Високий рівень - проявляється в пошуку учнів, їх логічному мисленню,вирішенню проблемних  ситуацій, а також описом  технології приготування,подачі страв і вимогами до їх якості.

Різноманітні методи перевірки знань дають можливість викладачу  вияснити наскільки глибоко і правильно учні розуміють вивчений матеріал, заохотити учнів до самостійного осмислення тієї чи іншої проблеми.

При підготовці до уроку викладач глибоко продумує методи контролю, що дає  можливість не знижуючи вимоги до якості знань  проводити поглиблений систематичний контроль за підготовкою учнів у відповідності з вимогами сучасних програм.

Викладач  має всю необхідну документацію, яка  відповідає сучасним вимогам і програмам.

Протягом останніх 15 років Наталія Володимирівна очолює методичну комісію по професії «кухар, кондитер, бармен». Бере участь у засіданнях обласного методичного об’єднання викладачів і майстрів профільного  навчання.

На засіданнях методичної секції заслуховуються та обговорюються доповіді,методичні розробки, проводяться відкриті уроки, майстер-класи, вирішуються нагальні  питання навчально-виховного процесу.

Викладач  підвищує свою кваліфікацію на курсах вдосконалення при Запорізькому  інституті післядипломної педагогічної освіти. Своїм педагогічним досвідом викладач щиро ділиться зі своїми колегами, співпрацює  з районною газетою «Районка»  і  «Пологівські вісті», де ділилась досвідом, як відрізнити тростинний цукор від цукру з буряка; які страви готують з солодкого перцю, співпрацює з центром зайнятості і давала інтерв’ю про переваги професії кухар і кондитер.

Кащенко Наталія Володимирівна - викладач, який працює за принципом «зацікавити і навчити» і саме тому, викладач не зупиняється на досягнутому, впроваджує  інноваційні форми навчання, щоб запобігти  одноманітності уроків, їх сірості і буденності, тому що інноваційні педагогічні технології в процесі професійної підготовки майбутніх фахівців покращують їх засвоєння навчального матеріалу, зменшують час на вирішення стандартних завдань та  допомагають знайти розв’язки нестандартних, зумовлюють позитивне ставлення  до навчання і є однією з умов якісної підготовки  майбутніх кухарів  та кондитерів.

 

2.2 АНАЛІЗ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ

2.2.1 Моніторинг якості знань по предметам «Технологія приготування їжі», «Технологія борошняних кондитерських виробів»

 

Загальна статистика

 

Технологія приготування їжі

Роки

2011-2012 р.

2012-2013 р.

2013-2014 р.

Статистичні дані

29,60%

43,50%

48%

Технологія борошняних кондитерських виробів

Роки

2011-2012 р.

2012-2013 р.

2013-2014 р.

Статистичні дані

26%

29%

38,50%

 

Технологія приготування їжі

Роки

2010-2011 р.

2011-2012 р.

2012-2013 р.

2013-2014 р.

Статистичні дані

18,50%

24%

-

-

Технологія борошняних кондитерських виробів

Роки

2010-2011 р.

2011-2012 р.

2012-2013 р.

2013-2014 р.

Статистичні дані

-

-

27,50%

50%

 

Технологія приготування їжі

Роки

2010-2011 р.

2011-2012 р.

2012-2013 р.

2013-2014 р.

Статистичні дані

16,70%

22,20%

-

-

Технологія борошняних кондитерських виробів

Роки

2010-2011 р.

2011-2012 р.

2012-2013 р.

2013-2014 р.

Статистичні дані

-

-

27,60%

50%

 

Технологія приготування їжі

Роки

2011-2012 р.

2012-2013 р.

Статистичні дані

48,20%

63%

 

 

 

Категорія: Мои файлы | Додав: nstalena92
Переглядів: 638 | Завантажень: 53 | Рейтинг: 2.0/1
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]