ЗВІТ директора ДНЗ “Пологівський професійний ліцей” Чеснокова Івана Івановича за 2014/2015 навчальний рік
[ Викачати з сервера (45.0 Kb) ]27.11.2015, 15:30

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Департамент освіти і науки

Запорізької обласної державної адміністрації

 

Державний навчальний заклад

“Пологівський професійний ліцей”

 

 

ЗВІТ

директора ДНЗ “Пологівський професійний ліцей”

Чеснокова Івана Івановича

за 2014/2015 навчальний рік

 

 

 

 

 

Заслухано на загальних зборах

трудового колективу

 “ 15“ червня  2015р.

 Протокол № ___

 

 

м. Пологи

2015

ЗМІСТ

 

 

 

Стр.

 1.  

Загальна характеристика навчального закладу………………….

 • 3
 1.  

Навчально  – виробнича діяльність………………………………

 • 4
 1.  

Організація виробничого навчання та виробничої практики…..

 • 7
 1.  

Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу………….

 • 8
 1.  

Інформатизація навчально-виховного процесу………………….

 • 9
 1.  

Виховна робота та розвиток учнівського самоврядування……..

 • 9
 1.  

Матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу……………………………………………………………..

 • 12
 1.  

Фінансово-господарська  діяльність………………………………

 • 13
 1.  

Виконання закону України «Про засади запобігання та протидії корупції»……………………………………………………………

 • 14
 1.  

Загальні висновки………………………………………………….

 • 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 1

Загальна характеристика навчального закладу

 

Державний  навчальний заклад” Пологівський професійний ліцей” створений в березні 1976 року на підставі наказу Запорізького обласного комітету з профтехосвіти  № 57 від 27 жовтня 1975року і наказу Державного комітету з профтехосвіти Ради Міністрів № 757/322 від 13 жовтня 1975року.

Ліцей є субєктом  освітньої діяльності, яка здійснюється з метою задоволення освітніх потреб особи, суспільства і держави і віднесений до сфери управління Міністерства освіти і науки України.

Ліцей у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту“,”Про професійно-технічну освіту” ,“Про загальну середню освіту”,Положенням про професійно-технічний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.1998 №1240,Положенням про ступеневу професійно-технічну освіту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.1999 №956,Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах,затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 №419 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15.06.2006 за № 711/12585, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, яке є його засновником та іншими нормативно-правовими актами України  і Статутом ліцею.

         Юридична адреса ліцею: 70600,Запорізька обл., Пологівський район, місто Пологи, вул.Дружби, будинок 72; тел./факс (06165)2-34-91; e-mail: licey30Zp@yandex.ua, веб сайт www.Licey-30.at.ua

ДНЗ “Пологівський професійний ліцей”  внесений до Єдиного державного реєстру юридичних осіб (свідоцтво серії А01 № 112179 від 04.12.2007 р., номер запису №1 092 120 0000 000442 від 18.03.2003).

У звітному періоді  ліцей здійснював свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, Законів України “Про освіту”, ”Про професійно- технічну освіту”, ”Про загальну середню освіту”,Положенням про професійно-технічний  навчальний заклад, Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах,нормативно-правовими актами МОН України, Програмою розвитку ДНЗ “Пологівський  професійний  ліцей” на 2011-2016 роки і Статутом.

В ліцеї функціонує педагогічна рада. Вона діє на підставі затверджених положень, які  складено у відповідності до чинного законодавства. Засідання педагогічної ради проводяться раз на два місяці, відповідно до затверджених планів роботи.

На розгляд  педагогічної ради виносяться питання роботи педагогічного колективу, стан викладання навчальних дисциплін, професійно-практичної підготовки,впровадження інноваційних технологій у навчальний процес.

Головними принципами, що були покладені в систему управління педагогічним колективом були:

 • формування дієздатного колективу, системи підбору, підготовки, ефективного використання кадрів, що сприяє покращенню якісного складу працівників ліцею;
 • координація роботи в колективі з метою самореалізації кожного працівника  на своєму робочому місці;
 • здійснення комплексного контролю за результатами діяльності працівників.

Колектив ДНЗ ”Пологівський професійний  ліцей” ставив за мету виконання головних завдань:

 • забезпечення права громадян України на професійне навчання відповідно до їх покликань, інтересів і здібностей;
 • забезпечення виконання державного замовлення на підготовку кваліфікованих робітників ;
 • забезпечення всебічного розвитку особистості, формування в учнів поваги до загальнолюдських цінностей, принципів моралі,національної самосвідомості,культурних потреб, шанобливого ставлення  до національних традицій, звичаїв та обрядів;
 • створення умов для творчого розвитку педагогічних працівників  та учнів ліцею;
 • активне впровадження інформаційних технологій у навчально-виховний процес.

Розділ 2

Навчально-виробнича діяльність

Протягом 2014/2015 навчального року зусилля педагогічного колективу були направлені  на пошук інноваційних шляхів підвищення результативності навчально-виробничої, виховної, науково-методичної, фінансової і господарської діяльності ліцею.

Виконання державного замовлення

Основним показником успішної діяльності ліцею є організація та якісне проведення моніторингу випуску учнів загальноосвітніх шкіл з метою обгрунтованого планування державного замовлення на наступний рік. План державного замовлення на підготовку робітничих кадрів у поточному році склав 140 осіб і був виконаний на 97,2%.

Формування контингенту учнів

Загальний контингент учнів та слухачів у 2014/2015н.р.становить - 347 осіб:

 • за державним замовленням – 303 учня
 • за договорами з юридичними та фізичними особами - 31 слухач
 • незайнятого населення - 13 слухачів

Підвищення кваліфікації за навчальними програмами «Охорона праці на автомобільному транспорті» та «Безпечна організація праці працівників сільського господарства» становить 210 осіб.

Розподіл учнів, які навчалися за державним замовленням за професіями:

 • Електрогазозварник; водій автотранспортних засобів (категорії В,С1)     - 54 учні
 • Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, водій автотранспортних засобів (категорії В,С1) - 68 учнів
 • Кухар; кондитер - 101 учень
 • Кухар - 51 учень
 • Монтажник гіпсокартонних конструкцій - 29 учнів.

 

Підготовка слухачів здійснюється за професіями :

 • Електрогазозварник - 21 слухач
 • Водій автотранспортних засобів категорії «В» - 11 слухачів
 • Продавець продовольчих і непродовольчих товарів – 12 слухачів

 

Станом на 30.06.2015р. перехідний контингент учнів ліцею становить 193 учні:

- за державним замовленням -193 учні, із них:

II курсу - 104

III курсу - 66

ІV курсу – 23

Переведено  до ліцею з інших навчальних закладів 5 осіб на ІІІ курс, а саме:

В групу №1 «Кухар;кондитер» - 4 учня, в групу №8 «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування» - 1 учень.

 

Відрахування

За 2014/2015н.р. зі складу учнів відраховано 11 осіб, із них:

- незадовільна успішність – 2 (гр.11- Пилипенко В., Чепіжко Н.)

- переведено до інших навчальних закладів – 3 (гр.4-Ловягін В.,Нечепуренко Д.,                   

                                                                               гр.12 – Ткач Д.)

- зміна місця проживання – 1 (гр.13 – Кондрашова А.)

- не приступили до занять – 1 (гр.5 - Замирайло А.)

- самовільно залишили заняття – 2 (гр.4 – Фісівний О., гр.8 – Козачухно А.)

- у зв’язку з поверненням до школи – 2 (гр.2 – Донець Я., Полянський А.)

 

Випуск та працевлаштування

 

Підготовка кадрів за освітньо-кваліфікаційними рівнями протягом  2014/2015 навчального року проводилась відповідно до вимог державних стандартів, в результаті чого успішно завершили навчання 107 учів, що складає 98,2% випускників, із них 59 учнів отримали атестати за базову середню освіту. 6 учнів будуть навчатися у вищих навчальних закладах, 8 – знаходяться у декретній відпустці.

В 2014/2015 н.р. працевлаштовано 95 учнів, або 87,2% випускників. Складність працевлаштування в тому, що в результаті нестабільної економічної ситуації в країні на сьогоднішній день не завжди є можливість направити випускників на підприємства - замовники робітничих кадрів, договори з якими  укладені 3-4 роки тому назад.

                                   Участь у конкурсах

Протягом 2014/2015 навчального року педагогічний колектив та учні ліцею були відзначені як кращі, серед тих, хто приймав участь:

- в обласному конкурсі «Об’єднаймося ж, браття мої!» посіли ІІІ місце в номінації «Література» (учень Гайдук Олег, викладач Купринюк Т.В.). Робота увійшла в трійку кращих по області серед учнів шкіл, гімназій, ПТНЗ;

 • у ІІ обласному етапі Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед учнів ПТНЗ з професії «Водій автотранспортних засобів категорії «С» - 4 місце (учень Стипаненко Богдан; майстер виробничого навчання  з водіння Товстоног В.Г.);
 • у ХІV Всеукраїнському чемпіонаті інформаційних технологій «Екософт-2015» м.Київ:
 • а) в категорії «Web-розробки» з програмним засобом «Браузер ППЛ» (учень Стрюк Віктор, викладач Демарецька Т.І.);
 • б) в категорії «Анімаційні продукти» з програмною розробкою 3Д-фотографія «Учні ліцею за незалежність України» (учень Ніжарадзе Георгій, викладач Полуляхова А.А.);
 • в) в категорії «Ігрові продукти» - гра «Маріо» (учень Гайдук Валентин), гра «Танчики» (учень Хоменко Іван, викладач Полуляхова А.А.).
 • в обласному конкурсі благодійних проектів «Скринька добрих справ» в номінації «Благодійні ініціативи волонтерської діяльності» (учні Цюбка Дар’я, Пальчиковська Катерина, Тернавський Богдан, керівник                 Кілімов А.В.);
 • в обласній виставці-конкурсі декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край»:

перше місце в номінації з солоного тіста, робота «Квітуча Україна» (учениця Шендерюк Альона, керівник Жемчужнікова А.М.);

друге місце в номінації «Художній розпис» (учениця Кравченко Альона, керівник Жемчужнікова А.М.);

 • в обласному конкурсі дитячої та юнацької творчості «Збережемо Україну разом» конкурс плакатів (учні Ротко Ганна, Кармазін Андрій, керівник Жемчужнікова А.М.);
 • в обласному конкурсі образотворчого мистецтва «Українська лялька» - 2 місце (учениця Литвиненко Маргарита, керівник Жемчужнікова А.М.);
 • в обласному огляді художньої самодіяльності «Таланти твої, Україно» (керівники Кілімов А.В., Карлиханова О.В., Прокопенко М.В.);
 • в обласних змаганнях з волейболу – 3 місце (команда хлопців, керівник Кілімов А.В.);
 • в обласному етапі конкурсу «Козацькі розваги» - 2 місце (команда хлопців, керівник Кошельник В.В.);
 • в обласному конкурсі «Призовник-2014» - 4 місце (команда хлопців, керівник Кілімов А.В.).

Учні ліцею взяли участь в обласних олімпіадах із предметів «Всесвітня історія» та «Англійська мова», а також в обласних етапах конкурсів знавців української мови імені Петра Яцика та учнівської творчості, присвяченої Шевченківським дням, але, на превеликий жаль, за результатами не ввійшли навіть у десятку кращих.

Розділ 3

Організація виробничого навчання та виробничої практики

Ядром професійної підготовки є виробниче навчання – основний різновид педагогічної діяльності, у ході якої на основі з’єднання навчання з продуктивною працею, виховання стійкої потреби до праці і розвитку творчої активності в учнів формуються знання, уміння і навички, що забезпечують здатність до здійснення конкретної професійної діяльності визначеного рівня кваліфікації, які диктує сьогодення.

Для здійснення виробничої діяльності в ліцеї використовуються  6 навчально-виробничих майстерень, оснащених універсальним та спеціальним обладнанням, інструментами ,пристроями, приладдям, матеріалами, зразками.

Важливим показником виробничого навчання є якісне виконання плану виробничої діяльності. Виконання плану виробничої діяльності за 2014/2015 навчальний рік складає 42604,23грн, із них:

         виробниче навчання -25978,35 грн.;

         виробнича практика -16625,88 грн.

Загальна кількість соціальних партнерів, які активно співпрацювали з ліцеєм з питань проходження виробничої практики - 31 підприємство міста і району.

Найбільш активними у прийомі учнів ліцею на виробничу практику були:

ПАТ «Пологівський ОЕЗ»;

ТОВ «Дніпрокераміка»;

ПП «Полетехніка –Сервіс»;

ТОВ «Батьківщина»;

ПП Фірма «Стелсі»;

ТОВ «Україна нова» та інші.

За 2014 /2015 н.р. успішно пройшли виробничу практику - 243 учні.

 

Розділ 4

Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу

До педагогічних працівників професійно-технічного навчального закладу належать особи, які беруть безпосередню участь в навчально-виховній роботі, а саме: керівник  навчального закладу та його заступники, старший майстер, викладачі, майстри виробничого навчання, методист, вихователь. Станом на 30.06.2015р. штатна чисельність педагогічних працівників ліцею становить             34 особи:

 • фахівці АУП - 5
 • викладачі - 12
 • майстри виробничого навчання – 13
 • вихователь – 1
 • керівник гуртка - 1
 • сумісники – 2

Стажування пройшли 5 майстрів виробничого навчання, а курси підвищення кваліфікації  - 13 педагогічних працівників.

Віковий ценз педагогічних працівників виглядає таким чином: частка фахівців віком до 30 років - 11,4%, 31-50 років – 16,2%, 50 років і більше – 72,4%.

Педагогічний стаж до 10 років мають 17,1%, від 10 до 20 років -34,3% і понад 20 років – 48,6%

За результатами професійної діяльності кваліфікаційну категорію “спеціаліст вищої категорії” мають 9 осіб (26,4% від загальної кількості педпрацівників);

“спеціаліст I категорії”- 2 особи (5,9%).

“спеціаліст II категорії”- 2 особи (5,9%);

Педагогічні звання мають 23,5% педагогічних працівників , а саме:

викладачі : “старший викладач”- 5 осіб;

                    “викладач-методист”-2 особи

майстри виробничого навчання:                 

  I  категорія – 1 особа

                      II  категорія – 1 особа

Розділ 5

Інформатизація навчально-виховного процесу

 

Сучасна система професійної освіти не має майбутнього без впровадження в навчально-виробничий процес інформаційних технологій. Станом на 30.06.2015р. в ліцеї на обліку 26 персональних комп’ютерів. Рівень комп’ютеризації -12 учнів на 1 ПК. Ліцей має ліцензовані навчальні програми та електронні підручники. Педагогічні працівники використовують комп’ютерну техніку та програмне забезпечення (програма “Інтел”) в навчально-виробничому процесі.

У ІІ півріччі 2014/2015 н.р. створена локальна мережа всього навчального закладу з підключенням до мережі Інтернет (в т.ч. і бібліотеки).

Створено окремий сервер, який керує всією локальною мережею ліцею.

 

 

Розділ 6

Виховна робота та розвиток учнівського самоврядування

Виховна робота в ліцеї здійснювалась згідно плану виховної роботи на 2014/2015 н.р. за напрямками: соціальний захист, стипендіальне забезпечення , трудова дисципліна,профілактика правопорушень,робота з батьками, гурткова робота, учнівське самоврядування, спортивна робота, профорієнтаційна робота, робота гуртожитку та бібліотеки.

 

Соціальний захист та стипендіальне забезпечення

За 2014/2015 н.р. було виплачено:

-стипендії  - 943758,00 грн;

- премії – 23731,00 грн;

- матеріальної допомоги –103714,11 грн

Аналіз контингенту учнів пільгових категорій станом на 30.06.2015р. має такий вигляд:

-діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування -11 особи ( 5,7 %);

- малозабезпечених –15 осіб (7,7%);

- проживають у гуртожитку – 75 осіб(38,0%).

 

Трудова дисципліна

Аналіз трудової дисципліни учнів за 2014/2015 н.р. свідчить про недотримання окремими учнями правил внутрішнього розпорядку. Порівняно            з  минулим роком кількість пропусків без поважних причин зменшилась на 8,1%.

Необхідно визнати високий рівень виховної роботи в групах № 11,7,3 (класні керівники та майстри виробничого навчання Прокопенко М.В., Данілова Л.А., Купринюк Т.В., Гулий П.М., Самчук Н.В., Горбенко Н.В.), в яких відсутні пропуски без поважних причин. Але поряд з цим є група-лідерів за кількістю прогулів. Це група №9, де класний керівник Бакаєва Г.Д. і майстер виробничого навчання Семененко О.М.

За звітний період проводились виховні заходи щодо дотримання учнями трудової дисципліни, профілактики правопорушень, підвищення їх правової свідомості, а саме: профілактичні бесіди з  учнями , бесіди з профілактики тютюнопаління та вживання спиртних напоїв, лекції на тему ”Про попередження насильства в сім’ї”. Учні ліцею брали активну участь в акціях ”16 днів без насильства ” та ” Серце до серця”. В ліцеї добре налагоджена співпраця з працівниками кримінальної міліції, з службою у справах дітей та молоді, та Пологівським  ЦССДМ.

Учнівське самоврядування та Батьківська рада

У 2014/2015н.р. діяльність учнівського самоврядування в ліцеї спрямувалася на:

- об’єднання учнів із метою проведення різних заходів, спрямованих на корисні справи;

- виховання самостійності, лідерських та організаційних навичок і вмінь;

- розвиток здібностей і талантів учнівської молоді, ділової ініціативи.

В звітному періоді відбулися вибори президента Ради учнівського самоврядування. Президентом була обрана учениця групи №7 Цюбка Дар’я.

Учнями ліцею проведена акція «Лист солдату», під час якої руками учнів виготовлені обереги із жовто-блакитних стрічок, написані листи та намальовані малюнки, які передані бійцям Збройних Сил України. Ліцеїсти провідали в шпиталі смт.Куйбишево поранених бійців із зони АТО, передали їм обереги, художню літературу й подарували концертну програму, підготовлену агітбригадою ліцею. Працівниками ліцею та учнями проведена акція по збору продуктів харчування, які передані волонтерами району в місця бойових дій.

В 2014/2015 навчальному році в ліцеї відповідно до Статуту та річного плану роботи ліцею батьківська рада продовжила свою роботу. В групах організовано роботу батьківських комітетів і один представник  з них входить до складу Батьківської ради ліцею. В теперішній час раду очолює Цюпка Володимир Олексійович.

 

 

Спортивно-масова робота

Спортивна робота в ліцеї проводиться згідно календарного плану спортивно-масових заходів ліцею, обласного відділення Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України.

 В ліцеї започатковані добрі традиції з фізичного виховання та спорту, ведення різноманітних секцій:  з волейболу – 18 учнів, баскетболу – 15 учнів, тай-бо – 34 учнів. Учні ліцею відвідують секції з мініфутболу – 20 учнів, та з паурліфтінгу – 29 учнів.

Так, наші вихованці неодноразово виборювали перші місця в першості України та Європи  з паурліфтінгу (з окремих вправ). В 2014/2015 н.р. учень групи № 8 Тернавський Богдан зайняв призове місце в своїй ваговій категорії і виконав норматив кандидата в майстри спорту. У лютому 2015р. Учень гр №4 Кошель Юрій став Чемпіоном України з військо-спортивного багатоборства (рукопашний бій та стрільба) м.Харьків.

За звітній період на базі нашого ліцею проведені зональні змагання з волейболу. Ліцеїсти взяли участь в обласних змаганнях з легкої атлетики (м.Приморськ), «Козацькі розваги» (смт.Куйбишево). Особливо гордимося збірною командою ліцею з військово-прикладних видів спорту, які захищали честь Пологівського району на обласних змаганнях «Призовник-2014» в м.Запоріжжі. Серед 23 команд вишів, коледжів та працюючої молоді наші юніори зайняли 4 місце. А такі учні, як Климович Олександр зайняв призове місце в особистому заліку – підтягуванні на перекладині, Артюх Віктор – призове місце по стрельбі із автомату.

          

 

Робота гуртожитку

Навчальний заклад має облаштований гуртожиток на 120 місць, який має сучасні санітарно-побутові умови для проживання учнів: в наявності 2 кімнати для приготування їжі (кухні), 4 стаціонарні плити для приготування їжі, 4  шафи (кімнати) для сушки білизни, 1 душова кімната, 2 бойлери для підігріву води, 2 кімнати для відпочинку та самопідготовки, 1 спортивну кімнату, 2 телевізори, 2 холодильники. Для комфортного проживання учнів в поточному році в гуртожиток було придбано холодильник, телевізор, вентилятор, коврики, постільну білизну, штори, нагрівач води, лічильник води.

Протягом 2014/2015 н.р. в гуртожитку ліцею проживало 75 учнів. За ініціативи адміністрації ліцею, батьківської ради, майстрів виробничого навчання, класних керівників та вихователя гуртожитку проводились різноманітні виховні заходи: кругли столи, ділові ігри, конкурси, усні журнали та бесіди.

 

 

Розділ 7

Матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу

Ліцей має у своєму розпорядженні необхідні комплексні забудови та інфраструктуру, достатні для здійснення якісного навчального процесу і підготовки висококваліфікованих робітників.

По закінченню 2014-2015 н.р. проведено ряд ремонтно-будівельних робіт, планових заходів господарського напрямку з метою ефективного використання та збереження матеріально-технічної бази державного майна.

 • Ремонт навчальних кабінетів - 19 штук;
 • Ремонт коридорів, спортивного залу , побутових приміщень, туалетів;
 • Ремонт актової зали;
 • Ремонт приміщення  газової котельні;
 • Ремонт  зовнішнього туалету;
 • Ремонт навчальних майстерень - 6 штук;
 • Ремонт їдальні та допоміжних приміщень;
 • Косметичний ремонт ЗТП, гаражів;
 • Частково при ремонті водогону труби замінені на пластик;
 • Частковий ремонт опалення;
 • Ремонт спортивного обладнання на спортивних майданчиках та стадіону
 • Зроблений ремонт гуртожитку з підключенням водогону до міськводоканалу.

Для забезпечення належної якості організації навчального-виробничого процесу в ліцеї в 2014/2015 н. р. виконані слідуючі роботи:

 • переобладнано майстерні для підготовки продавців продовольчих та непродовольчих товарів;
 • замінено систему водопостачання та каналізації на пластикову для якісного проведення ЛПЗ в лабораторії “Технології приготування їжі”;
 • для їдальні ліцею закуплено посуд міксери та інший кухонний інвентар;
 •  для практичного навчання продавців продовольчих і непродовольчих товарів придбано касовий апарат нового покоління;
 • для підготовки «Водіїв категорії «С1» придбано вантажний автомобіль і переобладнано й переоформлено його як навчальний;
 • для проведення культ масових заходів придбано DVD і мікрофон
 • придбано новий ацетиленовий генератор для проведення уроків виробничого навчання в електрогазозварювальній майстерні;
 • придбано 2 нових автоматичних вимикача в електрогазоварювальну майстерню;
 • завершуються роботи по виготовленню і оформленню панорами у фойе ліцею;
 • зроблено ремонт з художньо-декоративним оформленням дегустаційного залу в лабораторії приготування їжі.

Розділ 8

Фінансово-господарська діяльність

Ліцей є бюджетною установою і фінансується за рахунок коштів обласного бюджету Запорізької області та власних доходів. Надходження загального фонду 2014/2015 н.р. склали 5 млн. 453 тис. 450 гривень. По загальному фонду у повному обсязі виділено видатки на стипендію, оплату заробітної плати, комунальні послуги. Кошти на оплату обладнання, інвентарю, комп’ютерної техніки, капітального та поточного ремонтів у               2014/2015н.р. не виділялись. На придбання медикаментів  виділено коштів на суму 1100 грн.

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

за 2014/2015 н.р.

Назва показника

Затверджено кошторисом на  рік

Використання кошторису

Використання кошторису %

Заробітна плата

2429966

2429966

100

Нарахування на  ЗП

877484

877484

100

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

60557

60557

100

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

1100

1100

100

 

Продукти Харчування

257632

257632

100

Оплата послуг

26564

26564

100

Газопостачання

485090

485090

100

Водопостачання

11569

11569

100

Електропостачання

108641

108641

100

Стипендія

3334171

3334171

100

Інші трансферти населенню

80676

80676

100

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

0

0

0

Капітальний ремонт житлового фонду

0

0

0

Капітальний ремонт інших об’єктів

0

0

0

разом

5453450

5453450

100

 

Кошти спеціального фонду спрямовувались на:

Назва показника

Використано

Заробітна плата

47024,82

Нарахування на оплату праці

16804,00

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

30367,01

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

503,66

Продукти харчування

22854,87

Оплата послуг (крім комунальних)

9333,52

Оплата водопостачання та водовідведення

664,52

Оплата електроенергії

3208,15

Оплата природного газу

1684,00

Окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесені до заходів розвитку

512,37

Інші поточні видатки

180,13

Всього

133137,05

 

В ліцеї вже декілька років відсутні заборгованості по заробітній платі,за спожиті енергоносії і комунальні послуги. Навчальний заклад має стабільне фінансово-економічне становище завдяки дотриманню у встановленому порядку обслуговування та використання бюджетних коштів. У 2014/2015 н.р. своєчасно проводились розрахунки з підприємствами, установами, банками та іншими  організаціями, вносились платежі, обов’якові  внески до державного бюджету. Протягом навчального року забезпечено цільове та раціональне використання  коштів загального  і спеціального фондів державного бюджету.

Протягом навчального року бухгалтерією ліцею ведеться щомісячний аналіз надходжень та використання бюджетних та спеціальних коштів. Основним завданням залишається складання та затвердження в установленому порядку річного кошторису доходів і видатків навчального закладу, штатного розкладу, тарифікаційних списків, проекту бюджетної пропозиції, прейскуранту цін на платні освітні послуги, а також своєчасне подання фінансової та статистичної  звітності, необхідної інформації про майновий стан ліцею.

Розділ 9

Виконання  закону України

«Про засади запобігання та протидії корупції»

Протягом 2014/2015 навчального року в ліцеї  не зафіксовано випадків вчинення корупційних правопорушень та зловживань. У 2014 року з метою запобігання проявам посадових зловживань, хабарництву та інших негативних явищ було вжито наступні заходи, спрямовані на запобігання прояв корупції:  оформлено стенд щодо протидії корупції із зазначенням номерів анонімної «гарячої лінії»; на загальних зборах трудового колективу проведено роз’яснювальну роботу серед працівників ліцею з дотриманням вимог нормативно-правових документів, що регламентують організацію навчально-виробничого процесу; на інструктивно-методичних нарадах педагогічних працівників розглянуто положення Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» та інші законодавчі акти антикорупційної спрямованості. На протязі року на оперативних нарадах періодично розглядалися питання стану виконання законодавства про боротьбу з корупцією, здійснення заходів щодо запобігання корупційним проявам та реагуванням на них.

На сьогодні нагальним питанням постає здійснення контролю за дотриманням працівниками антикорупційного законодавства з невідкладним реагуванням на випадки можливого вчинення корупційних правопорушень; планування і проведення навчання та роз’яснювальної роботи серед працівників ліцею з питань дотримання положень закону України «Про засади запобігання та протидії корупції»; запобіганням можливим фінансовим правопорушенням та іншим зловживанням під час здійснення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок державних коштів; забезпечення співпраці з правоохоронними органами. З цією метою видано: наказ директора ліцею «Про призначення уповноваженої особи з питань запобігання і виявлення корупції в ліцеї».

Розділ 10

Загальні висновки

Таким чином, аналізуючи планові завдання роботи навчального закладу за 2014/2015 н.р., можна зробити висновок, що основні показники діяльності ліцею демонструють його розвиток. Незважаючи на існуючи труднощі колективу ДНЗ ”Пологівський професійний ліцей” вдалося впевнено досягти показників належного рівня у навчально-виробничій, науково-методичній діяльності та виховній роботі  і  значно підвищити та зміцнити матеріальну базу. За 2014/2015 н.р. було вжито всіх необхідних заходів щодо вдосконалення управління навчального закладу, зміцнення фінансово-господарської та трудової дисципліни, створено належні умови праці відповідно до вимог законодавства, забезпечено виконання навчальних планів та програм з професійної підготовки. Як результат, чотири випускники ліцею у 2014/2015 навчальному році отримали  дипломи з відзнакою: гр.12 «Кухар» - Єгунова Оксана, гр.13 «Монтажник гіпсокартонних конструкцій» - Артюх Віктор, Лєбєдєв Роман, Стряпан Юрій.

 

 

 

Директор

ДНЗ «Пологівський

професійний ліцей»                                                          І.І.Чесноков

Категорія: Мои файлы | Додав: nstalena92
Переглядів: 343 | Завантажень: 57 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]